.
Misteriosi reticoli di forme, corteo parodico e turbolento, genere inqualificabile, trasmutabile, proliferazione insolente di ibridi … metamorfosi felici attraverso le maschere comiche
 15 , 16 , 17 marzo 2019
Det Groteske
Commedia dell’Arte in viaggio da Salice Salentino a Copenaghen
CHANCEPARTOUT og TEATRO INNOCENTE organiserer forårets ‘Commedia Dell’Arte–kursus. Teaterinteresserede og nysgerrige, der ønsker at undersøge maskernes poesi, er alle velkomne til at deltage i dette laboratorium, der vil undersøge komiske kompositioner. Undervisningen foretages af maestra Sandra Cavallini www.sandracavallini.it

 

Masken er et udtryksfuldt redskab, som kalder på en komposition, der går ud fra kroppen via gestik, åndedrættet og stemmens udtryk. Med masken inviteres vi ind i det naturlige, det simple, det instinktive, det irrationelle; vi dykker ind i vores egen skøre og sjove underverden, som returnerer kreativitet og generer energi.

The comic mask is an extraordinary expressive tool that calls for the overcoming of the literary rigor in favor of a composition of the body, gesture, breath and vocal expressiveness. The comic mask takes us into the natural, into the simple, into the instinctive, into the irrational: a joyous and crazy under wood that returns creativity and generates energy.
TEMAER PÅ KURSET
– En udtryksfuld og teknisk tilgang til den komiske maske.
– Traditionelle masker: de stereotype, Commedia Dell’ Artes arketyper;
– Kvindelige masker: det forbudte sprog for det groteske;
– Flersproglighed og masken, sprogene for det dybsindigePRAKTISK INFO
Hvornår: 15, 16, og 17. Marts 2019 – fredag 19-22, lørdag 11-17, søndag 11-17.
Hvor: X-act studio, Struensegade 15A, København N.
Der er begrænsede pladser på kurset.
Undervisningen foregår på Italiensk med oversættelse til engelsk og dansk.
For mere information og tilmelding:
Kontakt: carina@chancepartout.dk

News, Eventi # , , , ,